•   0735 500 001

  •   info@kramaba.ro

  • kramaba2015@gmail.com

Hóseás 12. rész

« 11. rész 13. rész »

 
Hós 12:1 Széllel táplálkozik Efraim és fut a keleti szél után. Mindennap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek az Assirussal és Égyiptomba visznek olajat.
Hós 12:2 Pere van az Úrnak a Júdával is, és megbünteti Jákóbot az ő útai szerint. Cselekedetei szerint fizet meg néki.
Hós 12:3 Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel.
Hós 12:4 Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. Béthelben találta meg őt, és ott beszélt velünk.
Hós 12:5 Bizony az Úr, a seregeknek Istene; az Úr az ő neve.
Hós 12:6 Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.
Hós 12:7 Kanaánita [ő!] Hamis mértékek vannak kezében; szeret [mást] megcsalni.
Hós 12:8 És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony meggazdagodtam; vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, a mely bűn volna!
Hós 12:9 De én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől kezdve. Újra sátorok lakójává teszlek téged, mint az ünneplés napjain.
Hós 12:10 Mert [én] szólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és [én] szólottam hasonlatokban a próféták által.
Hós 12:11 Ha Gileád a gonoszság [városa,] bizony semmivé lesznek! Gilgálban ökrökkel áldoznak; de oltáraik is olyanokká lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin.
Hós 12:12 Jákób Aram földére bujdosott, és egy asszonyért szolgált az Izráel, és egy asszonyért pásztorkodott.
Hós 12:13 És próféta által hozta fel az Úr Izráelt Égyiptomból, és próféta által tartatott meg.
Hós 12:14 Gonoszul ingerelte Efraim [az Istent;] de rajta szárasztja a [sok] vért, és gyalázatosságát megfizeti néki az ő Ura.
 

« 11. rész 13. rész »