•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Ézsaiás 35. rész

« 34. rész 36. rész »

 
Ézs 35:1 Örvend a puszta és a kietlen [hely,] örül a pusztaság és virul mint őszike.
Ézs 35:2 Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
Ézs 35:3 Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
Ézs 35:4 Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
Ézs 35:5 Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
Ézs 35:6 Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
Ézs 35:7 És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka [terem.]
Ézs 35:8 És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
Ézs 35:9 Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
Ézs 35:10 Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.

 

« 34. rész 36. rész »