•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Ézsaiás 32. rész

« 31. rész 33. rész »

 
Ézs 32:1 Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben;
Ézs 32:2 Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.
Ézs 32:3 És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek;
Ézs 32:4 A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.
Ézs 32:5 Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek.
Ézs 32:6 Mert a bolond [csak] bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévelygést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye.
Ézs 32:7 A csalárdnak eszközei csalárdok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is.
Ézs 32:8 De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad.
Ézs 32:9 Ti gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavam`, és ti elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédem`!
Ézs 32:10 Kevés idő multán megháborodtok ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz.
Ézs 32:11 Reszkessetek, ti gondtalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak; vetkezzetek mezítelenre és övezzétek fel ágyékaitokat gyászruhával.
Ézs 32:12 Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket.
Ézs 32:13 Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait;
Ézs 32:14 A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek.
Ézs 32:15 Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik;
Ézs 32:16 És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön;
Ézs 32:17 És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.
Ézs 32:18 Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.
Ézs 32:19 De jégeső hull és megdől az erdő, és a város elsülyedve elsülyed!
Ézs 32:20 Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!

 

« 31. rész 33. rész »