•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Ézsaiás 12. rész

« 11. rész 13. rész »

 
Ézs 12:1 És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, [de] elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet!

Ézs 12:2 Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!

Ézs 12:3 S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,

Ézs 12:4 És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve.

Ézs 12:5 Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek!

Ézs 12:6 Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!
 

« 11. rész 13. rész »


 

« 11. rész 13. rész »