•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Eszter 10. rész

« 9. rész Eszter könyve »

 
Eszt 10:1 És Ahasvérus király adót vettete a földre és a tenger szigeteire.

Eszt 10:2 Az ő erejének és hatalmának minden cselekedete pedig és Márdokeus nagy méltóságának története, a mellyel felmagasztalá őt a király, avagy nincsenek-é megírva Média és Persia királyainak évkönyveiben,

Eszt 10:3 Mert a zsidó Márdokeus második volt Ahasvérus király után, nagy a zsidók között, és kedves az ő atyjafiai sokasága előtt, a ki javát keresé népének, és békességet szerze minden ivadékának.
 

« 9. rész Eszter könyve »