•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Énekek éneke 2. rész

« 1. rész 3. rész »

Énekek 2:1 Én Sáronnak rózsája [vagyok,] és a völgyek lilioma.

Énekek 2:2 Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt.

Énekek 2:3 Mint az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kivánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek.

Énekek 2:4 Bevisz engem a borozó házba, és zászló felettem a szerelme.

Énekek 2:5 Erősítsetek engem szőlővel, üdítsetek fel engem almákkal; mert betege vagyok a szerelemnek.

Énekek 2:6 Az ő balkeze az én fejem alatt van, és jobbkezével megölel engem.

Énekek 2:7 Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőnek szarvasira: fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, a míg akarja.

Énekek 2:8 Az én szerelmesemnek szavát [hallom], ímé, ő jő, ugrálva a hegyeken, szökellve a halmokon!

Énekek 2:9 Hasonlatos az én szerelmesem az őzhöz, vagy a szarvasoknak fiához. Ímé, ott áll a mi falunkon túl, néz az ablakon keresztül, tekintget a rostélyokon keresztül,

Énekek 2:10 Szóla az én szerelmesem nékem, és monda: kelj fel én mátkám, én szépem, és jöszte.

Énekek 2:11 Mert ímé a tél elmult, az eső elmult, elment.

Énekek 2:12 Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerliczének szava hallatik a mi földünkön.

Énekek 2:13 A fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jóillatot adnak; kelj fel én mátkám, én szépem, és jőjj [hozzám!]

Énekek 2:14 Én galambom, a kősziklának hasadékiban, a magas kőszálnak rejtekében, mutasd meg nékem a te orczádat, hadd halljam a te szódat; mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes!

Énekek 2:15 Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, a kik a szőlőket elpusztítják; mert a mi szőlőink virágban vannak.

Énekek 2:16 Az én szerelmesem enyém, és én az övé, a ki a liliomok közt legeltet.

Énekek 2:17 Míglen meghűsül a nap és az árnyékok elmúlnak: térj meg és légy hasonló, én szerelmesem, az őzhöz, vagy a szarvasoknak fiához a Béther hegyein.

 

« 1. rész 3. rész »