•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Énekek éneke 1. rész

« Énekek éneke 2. rész »

Énekek 1:1 Énekek éneke, mely Salamoné.

Énekek 1:2 Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; mert a te szerelmeid jobbak a bornál.

Énekek 1:3 A te drága kenetid jók illatozásra; a te neved kiöntött drága kenet; azért szeretnek téged a leányok.

Énekek 1:4 Vonj engemet te utánad, hadd fussunk! Bevitt engem a király az ő ágyasházába; örvendezünk és vígadunk te benned, előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál, méltán szeretnek téged.

Énekek 1:5 Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai; mint Kédár sátrai [és] Salamon szőnyegei.

Énekek 1:6 Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem; az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, – a magam szőlőjét nem őriztem.

Énekek 1:7 Mondd meg nékem, [te,] a kit az én lelkem szeret, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben; mert miért legyek én olyan, mint a ki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?

Énekek 1:8 Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb! jőjj ki a nyájnak nyomdokain, és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül.

Énekek 1:9 A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.

Énekek 1:10 Szépek a te orczáid a [halántékra való] lánczokban, a te nyakad a gyöngysorokban.

Énekek 1:11 Arany lánczokat csinálunk néked, ezüstből csinált gyöngyökkel.

Énekek 1:12 Mikor a király az ő asztalánál ül, nárdusnak jóillatja származik én tőlem.

Énekek 1:13 [Olyan] az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha, mely az én kebeleim között hál.

Énekek 1:14 [Mint] az Engedi szőlőiben a cziprusfürt, [olyan] nékem az én szerelmesem.

Énekek 1:15 Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy, a te szemeid [olyanok, mint] a galambok.

Énekek 1:16 Ímé, te [is] szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi nyoszolyánk zöldellő.

Énekek 1:17 A mi házainknak gerendái czédrusfák, és a mi mennyezetünk cziprusfa.

 

« Énekek éneke 2. rész »